Élvezze az első izzadásmentes nyarat! Az Electro Antiperspiranttal egy hét alatt elérheti a kívánt szárazságot teste bármely részén.

Ha 2024.04.16-ig rendel, akár 40% kedvezményt kaphat bármely Electro Antiperspirantra.
KATTINTSON ÉS SZEREZZE MEG A KEDVEZMÉNYT

Az itt lefektetett Szállítási és vásárlási feltételek (a továbbiakban Feltételek) a HIGHTECH PRODUCTION, kft. és kereskedelmi partnerei (a továbbiakban Ügyfél) között fennálló vásárlási és szállítási feltételeket rendezik. A társaság a prágai (Európai Unió – Cseh Köztársaság) Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék C részlegében, 323831 sz. alatt van bejegyezve.

Az Eladó a következő fizetési módokat fogadja el:

- Előzetes bankátutalásos fizetés
- Utánvételes készpénzfizetés (a készpénzt a kézbesítő veszi át a Vevőtől)
- Fizetés havi részletekben
- Kártyás fizetés a PayPal, PayU, Google Pay, Apple Pay, Skrill portálon keresztül
- Részletfizetés (csupán abban az esetben, ha a Vevő teljesíti az illető társaság feltételeit) – Csakis a Cseh Köztársaságon belül

Az elektronikus rendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon feltüntetett összes előírt adat kitöltése. A megrendelőlap a vásárlási szerződés tervezete. A szerződés hatálybalépéséhez nem szükséges a megrendelés Eladó általi formális megerősítése, a szerződés az áru átvételével érvényességet szerez. Az Eladó fenntarthatja magának azt a jogot, hogy a szerződés életbelépéséhez feltételként szabja meg a megrendelés formális megerősítését. Az Eladó az ügylet jellegétől függően (áru mennyisége, ára, szállítási költségek, távolság, stb.) minden esetben kérheti a megrendelés autorizációját az ügyféltől, például telefonon vagy írásban. Amennyiben az ügyfél visszautasítja a megerősítést, a megrendelést semmisnek tekintjük. Az Európai Közösségbeli (EK) árakról véglegesen megegyeztek, szerződésben, adókkal együtt.

Az árut az Eladó gyorsfutárszolgálattal szállítja házhoz, a szállítási költség, amennyiben nem képezi részét a termék árának, a napi aktuális szállítási árjegyzékek szerint lesz megállapítva. A szokványos kiszállítási idő déli tizenkét óráig beérkező megrendelés esetében általában 24-48 óra, a távolságtól függően. Az ügyfél a megadott e-mailen tájékozatva lesz az áru mozgásáról, és az áru kézbesítése előtt telefonon vagy e-mailben tájékoztatva lesz a kézbesítés időpontjáról. A kézbesítés ideje változhat, elsősorban az Eladó által előre nem látható körülmények felmerülése, például természeti katasztrófa, vagy baleset esetén. Az esetleges időcsúszásról az Ügyfelet késlekedés nélkül tájékoztatjuk e-mailen keresztül.

Az elégedettségi garanciával vásárolt termékek esetében ez a garancia a vásárlásnál megállapított időszakra vonatkozik (ez általában 50-100 nap).

A szerződéstől való esetleges elállásra az idevágó cseh, illetve európai uniós jogszabályok vonatkoznak. Az Ügyfél az áru átvételétől számított 14 napon belül állhat el a szerződéstől, amennyiben a szerződés elektronikus, vagy egyéb közvetett módon kötötték. Amennyiben az Ügyfél élni akar ezzel a jogával, az elállástól való nyilatkozatát köteles legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napon belül kézbesíteni az Eladónak. Az Ügyfél az árut köteles egészben, a teljes kísérő dokumentációval együtt, károsodás nélkül, tisztán, az edereti csomagolásban visszaszolgáltatni a gyártó/forgalmazó címére, olyan állapotban és értékben, amelyben azt átvette. A cím, amelyre az árut vissza kell küldeni, a használati utasításban van feltüntetve, esetleg ezen a honlapon a Működtető fejezetben. Abban az esetben, ha az Ügyfél hiányos vagy sérült állapotban szolgáltatja vissza a terméket, az Eladó arányosan csökkentheti az áruért vissza járó összeget. A pénzt az Ügyfél a szerződéstől való elállás hatályba lépésétől számított 30 napon belül kapja vissza.

Az esetleges elégedettségi garancia érvényesítését ezek a Feltételek szabályozzák. Az Ügyfél az árut köteles egészben, a teljes kísérő dokumentációval együtt, károsodás nélkül, tisztán, az edereti csomagolásban visszaszolgáltatni a gyártó/forgalmazó címére, olyan állapotban és értékben, amelyben azt átvette. A cím, amelyre az árut vissza kell küldeni, a használati utasításban van feltüntetve, esetleg ezen a honlapon a Működtető fejezetben. Az Ügyfél az áruhoz csatolja az elégedettségi garanciát kérő levelet, a címét, telefonszámát, illetve a számlaszámát, ahova kéri az ár visszatérítését. Az összeg a szerződéstől való elállástól számított legkésőbb 30 napon belül lesz átutalva az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra. Amennyiben az Ügyfél nem adja meg a bankszámlaszámát, vagy ez nem lesz az Eladó számára ismert, a visszatérítendő összeg hitelként fog megjelenni, amit az Ügyfél az Eladó által kínált más áru megvásárlásával érvényesíthet. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne ismerje el a reklamációt, vagy az elégedettségi garancia érvényesítését, amennyiben a terméket és tartozékait hiányosan vagy sérülten szolgáltatja vissza az Ügyfél, vagy egyéb kárt okoz benne (például illetéktelen személy szakszerűtlen beavatkozásával), vagy a kárhoz arányosan csökkentse a visszafizetendő pénzt. Az elégedettségi garanciát nem lehet érvényesíteni részletfizetési vásárlásnál, illetve ez a garancia nem vonatkozik az egyes adapterekre. Az elégedettségi garancia feltétele az egyéni kezelési terv abszolválása, amit az Ügyfél a használati utasításban feltüntetett címeken kérhet. Ennek az ajánlatnak a mellőzése esetén a szerződéstől való elállás sztornóilleték kiszabásával jár, amely a vételi ár 40 %-át teszi ki.

Az Európai Unión kívüli harmadik országokból történő megrendelésnél az illetekés vámhatóság további információkat kérhet Öntől a lebonyolított ügyletről, és az áru behozatalával járó egyéb illetékeket (adó, vámdíj) szabhat ki. Ezek az információk, illetve díjat kizárólagosan az Ügyfél felelősségére tartoznak, és az adott ország jogszabályai rendezik őket. Bővebb információt az illetékes vámhatóságtól kérhet. Amennyiben Önt a vásárlás kapcsán megkeresik a vámhatóság munkatársai, mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy kommunikáljon velük. Megelőzheti ezzel a sok olyan kellemetlenséget (pl. a kézbesítés késleltetését), amelyért az Eladó nem vállalhat felelősséget. Az ilyen díjakra vagy illetékekre nem vonatkozik az Elégedettségi Garancia, ezért nem követelhetők vissza.

A visszaszolgáltatással járó szállítási költségeket az Ügyfél állja. Az Eladó nem felel azokért a károkért, amelyek a visszaszolgáltatás folyamán keletkezhetnek, ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy a feladás előtt a küldeményt biztosítsa, mégpedig a vételár teljes összegére.

A megvásárolt VIP kedvezmény a termék vételi árára érvényesíthető. Minden készülékre csak 1 VIP kedvezmény vásárolható, amely időben nem korlátozott és más személyre átvihető. Kérjük, a kedvezmény kódját őrizze biztos helyen, enélkül a kedvezmény nem érvényesíthető.

Az ezen a honlapon megjelenő képek és videók csak illusztrációként szolgálnak.

Az Ön személyes adatai a 101/2000 Tt. Sz. törvény („Adatvédelmi törvény”) értelmében védettek és feldolgozásuk a hatályos jogszabályok szerint történik, kizárólagosan az Ön megrendelésének intézésére lesznek felhasználva. Ebből a célból átadásra kerülhetnek a szolgáltatást nyújtó, illetve a kiszállítást végző cégnek is.

Önnek jogában áll tőlünk olyan információkat kérni, amelyek a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatosak, az idézett törvény 12. cikkelye alapján. Önt megilletik az idézett törvény 21. cikkelyében lefektetett jogok, elsősorban magyarázatot követelhet tőlünk, amennyiben úgy véli, vagy tudomására jut, hogy nem tartjuk be a törvény rendelkezéseit.

Bármikor visszavonhatja beleegyezését ahhoz, hogy reklámcélokra legyen felhasználva az Ön neve, címe, a cége neve és címe. Küldjön le erről egy egszerű nyilatkozatot, akár postán, e-mailben vagy faxon.

Ezek a Feltételek 2020. január 25-től érvényesek és hatályosak, miáltal hatályon kívül helyezik a Feltételek előző szövegét. Az Eladó fenntartja a jogát a Feltételek módosításához, előzetes figyelmeztetés nélkül. Ezen Feltételek eredeti szövege cseh nyelven lett megfogalmazva, a fordítás harmadik fél által lett elvégezve. Vitás kérdések esetén ezért az eredeti szöveg a mérvadó.